Back to All Events

Föreläsning om nya boken på Östra Tommarps Bygdegård kl 18

  • östra tommarps bygdegård (map)

Kom och lyssna på hur "Den sorglöse hemsamariten" blev till och köp ditt eget signerade ex!

densorglosesamariten.jpg